RBR HANDLINGSPLAN 2009

16. Januar

Omvisning og foredrag på

Kjell Nupen ustilling

Hå G. Prestegård

14-15 febr.

RBR kunstseminar

RBR Årsmøte

Sandnes

Mars

Kjell Pahr Iversen

Stavanger Kunstf.

April/Mai

Gallerivandring

Stavanger

07.05.09

Christian Bjelland – privat samling

Rogaland Kunstm.

Juni

Buss/tog – kunsttur – Kjell Nupen

Kristiansand

18 - 21 sept.

RBR studietur 2009

St. Petersburg

Oktober

Kunst utstilling med foredrag

Kino & Kino

Sandnes

November

Kunst foredragsserie

ConocoPhillips

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse p RBR hjemmeside

Kontakt RBR eller EnterNett AS for opprette, avslutte eller endre informasjon om dine annonser p www.rbr-rapport.no