Årsmøteprotokoll 2015

Årsmøte i Rogaland Bedriftskunstforeningsråd søndag 15. februar 2015


                                                        

                                                         

1:         Åpning ved leder Jens Olav Flobak

 

2:         Valg av møteleder og referent

            Vedtak:

            Møteleder: Jens Olav Flobak

            Referent: Bjørn Roar Tollefsen

 

3:         Årsberetning

            Vedtak: Godkjent

 

4:         Regnskap

            Vedtak: Godkjent

5:         Valg:

            Vedtak:

            Leder:                        Jens Olav Flobak                   1 år

            Styremedlem:            Bjørn Roar Tollefsen           2 år

            Styremedlem:            Anne Kveim                          2 år

            Varamedlem:            Marit Vasshus                       1 år

            Varamedlem:            Berit Danielsen                     1 år

 

            Styret blir da som følger:

            Leder:                        Jens Olav Flobak

            Nestleder:                  Ragnar Kveseth

            Styremedlem:            Liv M. R. Pedersen

            Styremedlem:            Anne Kveim

            Styremedlem:            Bjørn Roar Tollefsen

            Varamedlem:            Marit Vasshus

            Varamedlem:            Berit Danielsen

 

            Revisor: Marit Torp                                                1 år

 

6:         Fastsettelse av medlemskontingent

            Det forelå to forslag til medlemskontingent       

            Avstemning:

            For RBR-styrets vedtak:      : 11

            For CopnoArts forslag        : 2

 

            Vedtak:

            Enkeltmedlemmer:                                                      500

            Foreninger med opp til 100 medlemmer             1 000

            Foreninger med 101 – 250 medlemmer              1 500

            Foreninger med 251 medlemmer eller flere       2 000

 

Referent: Bjørn Roar Tollefsen

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse p RBR hjemmeside

Kontakt RBR eller EnterNett AS for opprette, avslutte eller endre informasjon om dine annonser p www.rbr-rapport.no