Medlemslister

Anerkjente kunstnere og seriøse gallerier kan på spesielle vilkår gis anledning til å kjøpe RBR's medlemsliste. Styret vil i hvert enkelt tilfelle vurdere om det skal gis tillatelse. Bakgrunnen for ordningen er medlemsforeningenes ønske om å bli...

‹ ‹ Les mer...

Markedsundersøkelsen 2001

RBR gjennomførte en markedsundersøkelse blant sine medlemmer i år 2001 (basert på regnskapstallene i 2000). Vi ønsket å se på utviklingen av bedriftskunstforeningenes bidrag i det lokale kunstmarkedet. I tillegg var vi interessert i å finne ut hv...

‹ ‹ Les mer...

RBR's historie

I oktober 1980 inviterte Stavanger Kunstforening v/intendant Roland Lengauer styremedlemmer fra distriktets bedriftskunstforeninger til seminar på Sauda Fjord Hotell. Lengauer hadde lenge sett behov for koordinering av denne virksomheten, spesiel...

‹ ‹ Les mer...

Referat - Årsmøte i Rogaland bedriftskunstforeningsråd

Tid : 14. februar 2010, kl. 09.30 Sted : Jæren hotell, Bryne

‹ ‹ Les mer...

Referat - Årsmøte i Rogaland bedriftskunstforeningsråd

Tid : 13. februar 2011, kl. 09.30Sted : Utsikten hotell, Kvinesdal

‹ ‹ Les mer...

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse p RBR hjemmeside

Kontakt RBR eller EnterNett AS for opprette, avslutte eller endre informasjon om dine annonser p www.rbr-rapport.no