Invitasjon til kunstvandring i Sandnes

RBR har gleden av å invitere til Kunstvandring i Sandnes, med foredrag, onsdag 2. april kl 17:30.


Vi starter i Havnegaten 9 hos Stanley Stornes

og går videre til Galleri G

og avslutter hos Galleri Gann

med foredrag og enkel servering

Vel møtt!

Gratis for RBR-medlemmer

Påmelding

Den enkelte bedriftskunstforening kan melde på maks 4 personer. Dersom flere ønsker å delta blir de satt på venteliste.

Påmeldingene blir registrert i mottatt rekkefølge.

Påmelding snarest, men senest fredag 28. mars 2008

til: E-post: jof@nortrain.no / Telefaks: 51 69 27 27

Navn 1 ………………………………………

Navn 2 ………………………………………

Navn 3 ………………………………………

Navn 4 ………………………………………

Venteliste 1 : ……………………………………

Venteliste 2 : ……………………………………

Navn på bedriftskunstforeningen : …………………………………

Kontaktperson : …………………………………

Telefon : ……..…………………………..

E-post : ……..…………………………..

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse p RBR hjemmeside

Kontakt RBR eller EnterNett AS for opprette, avslutte eller endre informasjon om dine annonser p www.rbr-rapport.no